Dokument inför årsmötet.

Hej alla medlemmar i Move Huddinge,  
Välkomna på Årsmöte!  
31 maj 2021 kl. 18:00 
på Zoom.  


Om du är danselev på Move Huddinge och har betalat din medlemsavgift är du medlem i föreningen Move Huddinge. Årsmötet är tillfälle för dig som medlem att göra din röst hörd och vara med och påverka vår fina verksamhet. Det är också ett tillfälle att träffa andra medlemmar och bidra till den härliga gemenskapen vi har på Move. Vi hoppas verkligen att ni vill komma! Mötet sker digitalt. Därför är det viktigt att du OSA:r om du vill komma så att vi har möjlighet att skicka ut en länk till mötet för alla som vill delta.  

OSA till info@movehuddinge.se senast: Fredag 28 maj  

Dagordning 
Nedan hittar ni dagordningen till årsmötet.  

Val till förtroendevalda i styrelsen  
Det har blivit dags för val av Move Huddinges styrelse då sittande förtroendevaldas ämbeten går ut till sommaren.  
Valberedningen föreslår sittande styrelsemedlemmar för omval: 
Ordförande: Stina Helmers 
Vice ordförande: Ninnie Andersson 
Kassör: Saga Carlsson  
Sekreterare: Lotta Helmers Eriksson  

Vill du kandidera till styrelsen?  
Maila linn@movehuddinge.se innan 17 maj. 

Dokument 
Alla dokument inför årsmötet publiceras på Move Huddinges hemsida den 17 maj.  

Hoppas vi ses!  
Bästa hälsningar,  
Styrelsen 
 
DAGORDNING 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
§ 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 
§ 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 
§ 4 VAL AV JUSTERINGSPERSON 
§ 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 
§ 6 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
§ 7 PROPOSITIONER  
Ärenden framlagda av styrelsen.  
§ 8 FASTSTÄLLANDE AV NY RÖSTLÄNGD 
§ 9 ÅRSMÖTET BEHÖRIGA UTLYSANDE  
§ 10 FRÅGAN AV OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 
§ 11 VERSAMHETSBERÄTTELSE 
§12 REDOVISNING AV EKONOMI  
§ 13 VERKSAMHETSPLAN 
§ 14 BESLUT OM MEDLEMSAVGIFT FÖR NÄSTKOMMANDE KALENDERÅR 
§ 15 MOTIONER 
Inga ärenden från medlemmar har inkommit.  
§ 16 FYLLNADSVAL AV AVGÅENDE LEDAMÖTER 
§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR  
§ 18 MÖTETS AVSLUTANDE