move division

Den här danslinjen är 2-årig och är en fortsättning på linjen Move2Dance. HT-21 rymmer den elever födda 2005-2007.

Ordinarie ämnen
Gruppen har tre ordinarie lektioner i veckan. De ordinarie ämnena är obligatoriska, du kan alltså inte välja bort någon av lektionerna om du vill gå på danslinjen. 

Tillvalsämnen
Du har även möjlighet att göra tillval om du vill dansa mer. Du får en lista på vilka tillval som finns i god tid innan terminsstart.