kURSER VT-20

Anmälan till vårens kurser öppnar den 9 dec kl 08.00. När anmälan öppnar visas en cirkel till höger om varje kurs, cirkeln visar platstillgången.
 

Grön cirkel God platstillgång
Gul cirkel
 
Begränsad platstillgång,
majoriteten av platserna är redan bokade
Orange cirkel Enstaka platser kvar
Röd cirkel
 
Fulltecknad kurs,
nya anmälningar placeras på kölista.