kURSER HT-19

Cirkeln till höger om respektive kurs hur platstillgången ser ut enligt följande:

Grön cirkel = God platstillgång
Gul cirkel =  Begränsad platstillgång - majoriteten av platserna är redan bokade
Orange cirkel =  Enstaka platser kvar
Röd cirkel = Fulltecknad kurs, nya anmälningar placeras på kölista