Schema kURSER vT-21

Det går bra att prova första gången på terminen, om du inte vill behålla din plats måste du göra en avanmälan via mail innan andra kurstillfället för att inte bli betalningsskyldig. Välkommen med din anmälan!

Grön cirkelGod platstillgång.
Gul cirkelBegränsad platstillgång, majoriteten av platserna är redan bokade.
Orange cirkelEnstaka platser kvar.
Röd cirkelFulltecknad kurs, anmälningen till VT-21 är stängd för fulla kurser.