kURSER VT-20

Grön cirkel God platstillgång
Gul cirkel
 
Begränsad platstillgång,
majoriteten av platserna är redan bokade
Orange cirkel Enstaka platser kvar
Röd cirkel
 
Fulltecknad kurs,
nya anmälningar placeras på kölista.