SCHEMA HT-21

Anmälan öppnar måndag 14 juni kl 18.00.
 

Grön cirkelGod platstillgång.
Gul cirkelBegränsad platstillgång, majoriteten av platserna är redan bokade.
Orange cirkelEnstaka platser kvar.
Röd cirkelFulltecknad kurs.