SCHEMA VT-22

Grön cirkelGod platstillgång.
Gul cirkelBegränsad platstillgång, majoriteten av platserna är redan bokade.
Orange cirkelEnstaka platser kvar.
Röd cirkelFulltecknad kurs.