hantering av personuppgifter

GDPR (Dataskyddsförordningen) är en ny EU-förordning som börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt, men det innebär att kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter skärps.

MOVE Huddinge, org. nr 802509-6945, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR). Denna policy gäller från den 25 maj 2018 när Dataskyddsförordningen träder i kraft.

Förordningen stärker dina rättigheter när det gäller personlig integritet. Det är viktigt att du känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.

Enligt nya dataskyddslagen GDPR vill vi informera om att vi hanterar följande personuppgifter om alla som dansar hos oss i vårt medlemsregister:

Fullständigt namn 
Personnummer
Adress
Telefonnummer (till målsman om ej myndig)
E-post (till målsman om ej myndig)

Som ideell förening är vår verksamhet bidragsgrundande. Vi ansöker om aktivitetsbidrag till Huddinge kommun som i sin tur kräver fullständigt personnummer på varje deltagare. Underlaget inrapporteras av föreningen Move Huddinge till Huddinge kommun via aktivitetskort.se. Huddinge kommun behandlar i sin tur personuppgifterna för sin egen verksamhet. Grunden för denna ställning utläses av reglemente och fullmäktigebeslut. Den rättsliga grunden för behandlingen sker ”för att utföra en uppgift av allmänt intresse”. Sedan kontroll och beslut utförts gallras/anonymiseras uppgifterna varefter vissa uppgifter sparas för statistikändamål. Detaljerad information om hur detta utförs kommer upp på kommunens hemsida (www.huddinge.se) inom kort. 

Övriga personuppgifter ovan samlar vi in för att vi ska kunna fakturera deltagaren för anmäld kurs/linje samt för smidigt sköta kommunikation och information rörande föreningens verksamhet, föreställningar och övriga, för föreningen, relevanta evenemang.

Samtliga uppgifter finns registerade elektroniskt på styrelseordförandes dator samt i en verifikationspärm till Skatteverket. Enligt datainspektionen får Ideella organisationer behandla personuppgifter utan att samtycke behöver samlas in, uppgifterna får endast hanteras inom ramen för verksamheten.

Vill du veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig (vilket är din rätt enligt GDPR) eller om du inte godkänner att vi har några personuppgifter om dig så kontakta oss, info@movehuddinge.se.