hanife ates

Hanife har hållit på med dans hela sitt liv. När hon var 7 år började hon med pardans som hon höll på med under 1 år. Efter det började Hanife dansa Jazz då hon ville testa på något annat. Danstilen Jazz fastande hon för och har dansat det på olika nivåer fram till idag. År 2008 började Hanife på Stockholms estetiska gymnasium där hon dansade jazz, modernt, balett och improvisation varje dag. Utöver skolan dansade hon 3 gånger i veckan på kvällarna. År 2009 kombinerade hon sitt eget dansande med att också undervisa dans för elever i åldrarna 13-14 år. Hanife älskar att undervisa och har fortsatt med det sedan dess. Hon har även arbetat med barndans för barn i åldrarna 4-7 år. Vid sidan av att undervisa som danslärare studerar Hanife till lågstadielärare på Stockholms Universitet, där hon har 1 år kvar.

"Att dansa skapar en enorm glädje och har varit en stor passion i mitt liv. På mina lektioner försöker jag därför att kombinera teknik med uttryck och känslor i koreografierna. Jag tycker att det är viktigt att eleverna ska känna att det är roligt samtidigt som det ska vara utvecklande och utmanande. Jag har förberedda lektioner men är inte sen på att lyssna till elevernas olika förslag och önskemål, då jag tycker det är viktigt att de ska känna sig delaktiga."