the movement

Den här linjen är en av våra mest avancerade linjer och för dig som har hunnit långt i din dansträning. Du har fyra ordinarie lektioner/vecka. Om du vill dansa mer har du möjlighet att göra fler tillval.