the movement

Den här linjen är en av våra mest avancerade linjer och för dig som har hunnit långt i din dansträning. Du har fyra ordinarie lektioner/vecka. Om du vill dansa mer har du möjlighet att göra fler tillval.

SCHEMA ORDINARIE LEKTIONER HT-19

Tisdag kl 18.30-19.45 - Modernt
Tisdag kl 19.45-21.00 - Jazz
Söndag kl 15.15-16.30 - Jazz
Söndag kl 16.30-18.00 - Sunday Surprise