the movement

Den här linjen är en av våra mest avancerade linjer och för dig som har hunnit långt i din dansträning. Den är för dig som går i åk 9 eller äldre. Du har fyra ordinarie lektioner/vecka. Om du vill dansa mer har du möjlighet att göra fler tillval.